Lägenhets- och adressregister

Förteckning över fastigheter inom Göteborgs kommun.

Adresser
Antal lgh
Lokaler
Total m²
Fastighetsbeteckning
Geijersgatan 14
20
2
n/a
Lorensberg 6:5
Olof Wijksgatan 3
7
8
n/a
Lorensberg 25:6
Johannebergsgatan 24
5
4
n/a
Lorensberg 25:6
Karl Gustavsgatan 44-52
111
5
n/a
Vasastaden 22:19
Smörgatan 30-78
245
0
n/a
Kallebäck 11:6
Majorsgatan 8
31
3
n/a
Kommendantsängen 4:4
Hvitfeldtsgatan 6
16
1
n/a
Vallgraven 43:3
Luntantugatan 3
11
2
n/a
Vallgraven 43:3
Föreningsgatan 34
24
2
n/a
Vasastaden 18:5
Summa
470