Brandskydd för boende

Följande ändring har skett i egenkontrollsystemet:  Nyhet / Tips – Brandskydd för boende

 

I broschyren Brandskydd för boende – skydda dig mot brand ges tydlig och enkel information kring hur boende kan minska risken för brand och ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.

 

Broschyren är tänkt att kunna delas ut till boende i ett flerfamiljshus. Genom att ta del av kunskap och information kring brandsäkerhet minskar vi tillsammans risken att människor och egendom kommer till skada.

 

Ladda ner broschyren (spara t ex i den digitala pärmen i systemet) eller länka till er hemsida:

 

https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/boendeinformation/brandskydd_for_boende-skydda_dig_mot_brand_210211.pdf?bustCache=1614165995222

 

Du kan också beställa trycka exemplar av broschyren från Fastighetsägarnas webbshop.

 

Ha en fortsatt trevlig sommar!

 

Med vänlig hälsning, Fastighetsägarna

 

SERVICEANMÄLAN

Skicka in din serviceanmälan här

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö