Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

 Vi kommer framöver att löpande genomföra regelbundna kontroller gällande brandskyddet i er fastighet.

Håll trapphuset rent

Om det börjar brinna är trappan din enklaste och kanske din enda väg ut.

Personliga tillhörigheter som te x dörrmattor, cyklar, leksaker, barnvagnar mm får inte placeras i trapphuset.

Detta gäller även källargångar, vindar och övriga allmänna ytor.

Påträffar vi lösa föremål i trapphus, källargångar, vindar mm vid en kontroll kan dessa komma att tas bort och slängas.

 

SERVICEANMÄLAN

Skicka in din serviceanmälan här

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö