Gästlägenhet

Får du besök? Du som hyresgäst hos oss har möjlighet att hyra gästlägenheten på Smörgatan. 250kr/dygn. Avgiften faktureras på nästkommande hyresfaktura.

SERVICEANMÄLAN

Skicka in din serviceanmälan här

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö