Viktig information om tv-sändningarna i din fastighet

Som en del av vårt nya modernare tv-erbjudande går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi dock valt att skjuta upp datumet för när de analoga sändningarna upphör till den
8 september 2020.

 

Läs mer här: http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=7LLEnOeQYzUYL6Kr3%2Blmxw%3D%3D

 

 

SERVICEANMÄLAN

Skicka in din serviceanmälan här

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö