Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme, oftast i källaren men i några fastigheter på vinden.

Har du kläder/textilier förvarade i förrådet, tänk på att ha dessa inplastade för att förhindra eventuella angrepp ifrån skadedjur.  Förvara inte stöldbegärligt gods i förrådet och inte heller miljö- eller brandfarliga ämnen.

Oavsett om du har saker i förrådet så vill vi att du låser ditt förråd.

Tänk på att det inte är tillåtet att ställa saker utanför förrådet.

I källarförråd och vindsförråd kan det uppkomma fukt placera därför inga föremål direkt mot golv eller vägg.

Trappuppgång och entréer

Det är inte tillåtet att använda trapphuset för att förvara saker i.

Cyklar och barnvagnar skall stå i för dessa avsedd plats.

Trapphuset måste vara rent ifrån saker utifall att trapphuset vid en eventuell brand skulle bli rökfylld.

Det är viktigt för att utrymning skall kunna ske säkert och för att Räddningstjänsten skall kunna komma fram.

Även städpersonal, brevbärare m.m. uppskattar om det inte står saker i trapphusen. 

Hushållsavfall

I de flesta fastigheter finns soprum där hushållssopor skall sorteras. Antal fraktioner ser lite olika ut i de olika fastigheterna. Följ anvisningar i fastigheten eller fråga fastighetsskötarna för mer information. 

Sortera era sopor

Vi har olika många fraktioner som kan sorteras i våra fastigheter.

Antalet fraktioner beror på vilket behov som finns och vilken möjlighet till plats det finns i fastigheten. Större avfall (grovsopor) lämnas till någon av kommunens återvinningsstationer. Följ länken nedan för att komma till kommunens hemsida där ni kan beställa ett kort för tillträde till återvinningscentralerna.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3A201659105052617

VANLIGA FRÅGOR

Svaren du söker kan finnas här.

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö