Att tänka på när du flyttar in

Du som ska flytta in skall kontakta Förvaltningen för att boka tid för kontraktsskrivning, överlämnande av nyckel och lägenheten.  

Du kan även behöva låna nyckel till bommen så du kan köra in på gården vid inflyttningen. Kontakta fastighetssevice.

När du flyttar in behöver du välja el-leverantör och teckna nätavtal med Göteborg Energi.

Du väljer själv vilken el-leverantör du vill ha. Om du inte gör något aktivt val får du Göteborgs Energi/DinEl som leverantör.

För bredband och tv kan du teckna avtal med ComHem. Här kan du läsa mer om hur du gör det: www.comhem.se 

För vår fastighet på Föreningsgatan 34 är det dock Telenor som är leverantör av bredband och tv www.telenor.se

Du behöver så snart som möjligt göra en flyttanmälan till Skatteverket. Det är gratis och du kan enkelt göra det med hjälp av e-legitimation på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på adressen där lägenheten är belägen. 

Tänk också på att teckna hemförsäkring!

Att tänka på när du flyttar ut

Du som ska flytta ut skall kontakta Förvaltningen för att boka tid för besiktning, överlämnande av nycklar och lägenheten. 

Tänk på att du som hyresgäst även är ansvarig för uppkomna skador i lägenheten.

Du kan även behöva låna nyckel till bommen så du kan köra in på gården vid utflyttningen.

Säga upp lägenheten

Uppsägningstiden på din lägenhet är i regel tre kalendermånader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer in till oss.

Du kan använda blanketten för uppsägning som du hittar här på hemsidan.

Uppsägningen skall alltid ske skriftligt och det skall framgå vilken lägenhet, lokal eller parkeringsplats uppsägningen gäller. Uppsägningen skall var påskriven och skickas med post till vårt kontor i Göteborg.

Om ni är flera personer som står gemensamt för kontraktet behöver vi underskrift/signering från båda personerna.

Kom ihåg att även säga upp eventuellt parkering- eller garageplats när du säger upp lägenheten.

Det behövs en uppsägning för varje kontrakt du har hos oss.

När du har sagt upp ditt hyreskontrakt är du skyldig att visa lägenheten för nästa hyresgäst.

Skicka uppsägningen till adressen nedan.

Skanse Fastigheter

Smörgatan 30

412 76 Göteborg

Avflyttning till äldreboende

Om du ska flytta till äldreboende är det möjligt att begära två månaders uppsägningstid. Då skall en kopia av kontraktet för äldreboendet eller intyg som styrker att man fått plats på äldreboendet bifogas vid uppsägningen.

Uppsägning av dödsbo

Vid dödsfall kan dödsboet begära en kalendermånads uppsägningstid, om uppsägning görs inom en månad från dödsfallet.

Det här ska bifogas vid uppsägningen:

Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Underskrifter från samtliga dödsbodelägare eller person med fullmakt från samtliga dödsbodelägare att säga upp hyresavtalet.

Flyttstädning

Innan du flyttar ut ska lägenheten flyttstädas!

Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli skyldig att betala för städningen.

Tänk på att allt som hör till lägenheten, till exempel innerdörrar eller hatthylla, ska finnas på plats när du flyttar.

Och glöm inte att tömma och städa förråd och balkong! 

Ta gärna hjälp av vår checklista nedan. 

Här hittar du vår checklista för flyttstädning (PDF)

Handikapssanpassning/Bostadsanpassning

Om du har ett handikapp av något slag och behöver anpassa din lägenhet så skall du i första hand kontakta din arbetsterapeut för en bedömning. 

Ansökningar om bidrag tas emot och beslutas av kommunens fastighetskontor som i sin tur kontaktar oss för eventuell åtgärd.

Logga in på mina sidor

TVÄTTSTUGAN

enkla regler för tvättstugan

ALMÄNNA UTRYMMEN

Förrådsutrymmen m.m

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en bättre miljö