Händer hos oss på Skanse Fastigheter

Brandskydd för boende

Följande ändring har skett i egenkontrollsystemet:  Nyhet / Tips - Brandskydd för boende   I broschyren Brandskydd för boende – skydda dig mot brand ges tydlig och enkel information kring hur boende kan minska risken för brand och ta ansvar för sin egen och...

läs mer

Hyresförhandlingar för 2021 är klar

Nu är hyresförhandlingar för 2021 äntligen klar. Höjningen blev 1,2% i samtliga våra fastigheter och gäller retroaktivt från april 2021. Det retroaktiva beloppet för april, maj och juni kommer att fördelas på de 3 kommande månader juli, augusti och september. Det syns...

läs mer

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)  Vi kommer framöver att löpande genomföra regelbundna kontroller gällande brandskyddet i er fastighet. Håll trapphuset rent Om det börjar brinna är trappan din enklaste och kanske din enda väg ut. Personliga tillhörigheter som te x...

läs mer

Serviceanmälan

Vi vill slå ett slag för länken till serviceanmälan här på hemsidan. Det är ett enkelt sätt att komma i kontakt med våra fastighetsskötare. Beskriv kort ditt ärende. Vi kontaktar vi dig så fort vi kan!

läs mer

VANLIGA FRÅGOR

Svaren du söker kan finnas här.

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö