TVÄTTSTUGA

Många använder tvättstugan och självklart skall den vara i ordning när man kommer.

Tänk därför på att alltid lämna tvättstugan ren och snygg när du tvättat färdigt.

Har du frågor om tvättstugan, kontakta gärna fastighetsskötaren.

I tvättstugan finns tvättider och instruktioner för tvättning uppsatta.

Här är några enkla regler för tvättstugan 

Glöm inte att tömma fickor i kläder som skall tvättas.

Använd tvättpåse vi tvätt av BH med byglar. Byglarna lossnar lätt och kan orsaka skador.

Tvätta mattor och täcken i de maskiner som är särskilt avsedda för detta.

Rengör filter i torktumlare och torkaggregat när du tvättat färdigt. Ett rengjort filter torkar tvätten bättre.

Anmäl alltid eventuella fel i tvättstugan till fastighetsskötaren. Ju fortare det anmäls, desto fortare kan vi åtgärda felet.

Tvättider

Boka din tvättid med tvättlåset.

När du är klar i tvättstugan markerar du en ny tid eller sätter tvättlåset på parkering.

Tvättider som inte påbörjats senast en timma efter utsatt tid, får disponeras av annan hyresgäst.

Torkrum och torktumlare får användas en timma efter tvättidens slut.

I tvättstugan hittar du tvättider som gäller i din fastighet.  

VANLIGA FRÅGOR

Svaren du söker kan finnas här.

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö